2% către ACS Dream Team București

Puteți să fiți alături de ACS Dream Team București prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, susținând astfel activitatea clubului!

Pentru acest demers, trebuie să urmați pașii următori, până pe 15 martie:

  1. Completarea Formularului 230 de mână, după descărcarea și printarea fișierului.
  2. Depunerea formularelor direct la registratura administrației financiare, prin poștă, cu scrisoare recomandată sau prin serviciul online ANAF, spațiul privat virtual disponibil aici.

De știut:

Direcționarea celor 2% nu te costă nimic în plus, această sumă fiind deja plătită către stat;

• Conform art. 79, alin (1), a) din Codul Fiscal  puteți opta pentru direcționarea a 2% sau 3.5% din impozitul pe venit către entitățile nonprofit. Această opțiune aparține atât salariaților, pensionarilor, cât și persoanelor care obțin venituri din alte surse (venituri asimilate salariilor). Fiind vorba despre o sumă deja existentă, aferentă venitului contribuabilului pe parcursul anului, nu este necesară nicio plată suplimentară;

• Data până la care puteți trimite formularul este 15 martie 2019;

• Pentru ca formularul să fie validat de Administrația Financiară și fondurile direcționate către ACS Dream Team București, trebuie să completați de mână, cu majuscule, citeț și corect;

• Formularele sunt pretipărite cu datele fiscale ale ACS Dream Team București, voi trebuie să completați doar datele voastre personale și să semnați;

• Dacă aveti semnatură electronică, puteți face tot procesul online;

• Rubrica “Suma” nu trebuie completată, aceasta este responsabilitatea inspectorului fiscal;

• Administrația Financiară de care aparțineți este cea din localitatea de domiciliu (domiciliul din cartea de identitate / buletin / adresele Administrațiilor Financiare le puteți vedea aici;

• Nu este necesar să atașați fișa fiscală;

• Începând cu luna martie puteți opta pentru a redirecționa 2% lunar din impozitul pe venitul din salarii către organizațiile non-profit. Aprobarea a venit prin Ordonanța de urgență nr 18/2018 din 15 martie 2018, publicată în MO nr 260/23.03.2018. Opțiunea se exercită în scris de către contribuabil și se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator. Opțiunea rămâne valabilă pentru cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Leave a Reply

* GDPR (obligatoriu)

*

Sunt de acord